مشاوره فنی و تخصصی

برای دریافت مشاوره تخصصی در زمینه انتخاب مواد اولیه پلیمری مناسب، و فرایند تولید قطعات بر پایه آنها، با شماره و داخلی ذیل تماس حاصل فرمایید.

 ۰۲۱۴۰۴۴۰۸۶۳ الی ۶ داخلی ۱۰۳