اِی بی اِس (ABS) گرید SD0150

این پلیمر (ABS:Acrylonitrile butadiene styrene) بی رنگ(natural) به نام ABS 150 تبریز نیز شناخته می شود و همان طور که از نام آن پیداست، محصول پتروشیمی تبریز می باشد.

این پلیمر دارای جمع شدگی (shrinkage) پایین می باشد و بطورکلی پایداری ابعادی بسیار خوبی دارد.

SD0150 بصورت گسترده در فرایند تزریق (injection) استفاده می شود.

موارد مصرف آن قطعات خودرو، مبلمان و لوازم اداری و روکش قطعات و… است.