اکرولیک (PMMA) گرید CM205

پلی متیل متاکریلات، یا اکریلیک یا اکرولیک و یا حتی دگالون(به اشتباه) نام هایی هستند که به این ماده گفته می شود (نام علمی و کامل آن پلی متیل متاکریلات است).

این گرید مناسب فرایند تزریق(injection) و محصول شرکت CHIMEI تایوان می باشد.

از برجسته ترین ویژگی های این پلیمر، شفافیت و رنگ پذیری آن است و می تواند جایگزینی سبک برای شیشه باشد.

این گرید در تولید چراغ عقب خودرو، عینک، صفحه ساعت دیجیتال و … کاربرد دارد.