ای وی اِی (EVA) 18% گرید VS430

نام کامل آن SEETEC VS430 می باشد و به نام سیتک 18% نیز شناخته می شود.محصول LOTTE /Honam  کره جنوبی می باشد و بصورت تزریق(injection) فرایند می شود.

گرید VS430 دارای 18%  (بطور دقیق 19%) وینیل استات است، که نسبت به گرید هایی که 28% وینیل استات دارند، پلیمر سخت تری است.

موارد مصرف: کفی کفش، فوم ها، چسب حرارتی، شلنگ و …