پلی اتیلن سنگین گرید ۵۲۵۱۸

52518 از گریدهای پلی اتیلن سنگین با داتسیته 0.952gr/cm3 و شاخص جریان مذاب 18gr/10min می باشد. این ماده برای تولید ظروف آشپزخانه، اسباب بازی و انواع قطعات تزریقی بکار برده می شود.