پلی اتیلن سنگین گرید HI0500

پلی اتیلن سنگین گرید HI500 که به نام H500 نیز شناخته می شود محصول پتروشیمی بندر امام  بوده، خواص مکانیکی بالایی را ارائه میکند و مناسب فرایند تزریق(injection) می باشد.

این ماده دارای خواص فیزیکی خوب با سفتی(stiffness) بالا است.

HDPE HI500 در تزریق قطعات صنعتی و جعبه و قطعات با دیواره ضخیم بکار برده میشود.