پلی پروپیلن هموپلیمر گرید V30G

این پلیمر محصول پتروشیمی مارون بوده و و با داشتن خواص فرایندپذیری برای فرایند های تزریق (injection) و کامپاندینگ (compounding) مناسب می باشد.

گرید V30G سیالیت متوسط رو به بالایی دارد و بنابراین قالب را به راحتی پر می کند.

محصول نهایی دارای پایداری ابعادی (dimensional stability) و سفتی (stiffness) بالایی می باشد. بنابراین این گرید برای قطعات جداره نازک مناسب می باشد