پلی پروپیلن هموپلیمر گرید Z30G

این پلی پروپیلن محصول پتروشیمی مارون بوده و در فرایند تزریق(injection) و کامپاند و مستربچ مورد استفاده قرار می گیرد.

فرایند تزریق برای قطعات کانتینر های جداره نازک، بسته بندی، اسباب بازی و قمقمه و… استفاده می گردد.