سایر پلیمرهای عمومی

پی وی سی گرید S65

هموپلیمر پلی پروپیلن Homo PP

پلی پروپیلن هموپلیمر گرید X30G

هموپلیمر پلی پروپیلن Homo PP

پلی پروپیلن هموپلیمر گرید V30G

هموپلیمر پلی پروپیلن Homo PP

پلی پروپیلن هموپلیمر گرید HP550J

هموپلیمر پلی پروپیلن Homo PP

پلی پروپیلن هموپلیمر گرید Z30G

سایر پلیمرهای مهندسی

پلی استال (POM) گرید K300

هموپلیمر پلی پروپیلن Homo PP

هموپلیمر پلی پروپیلن گرید HP510L

سایر پلیمرهای مهندسی

پلی الفین الاستومر گرید LC670

پلی اتیلن سنگین HDPE

پلی اتیلن سنگین گرید EX5

پلی اتیلن سنگین HDPE

پلی اتیلن سنگین گرید EX3

پلی اتیلن سنگین HDPE

پلی اتیلن سنگین گرید BL4

پلی اتیلن سنگین HDPE

پلی اتیلن سنگین گرید BL3

هموپلیمر پلی پروپیلن Homo PP

هموپلیمر پلی پروپیلن گرید C30S

هموپلیمر پلی پروپیلن Homo PP

هموپلیمر پلی پروپیلن گرید ۵۵۲R

پلی اتیلن سبک خطی LLDPE

پلی اتیلن سبک خطی گرید M500026

پلی اتیلن سنگین HDPE

پلی اتیلن سنگین گرید F7000

هموپلیمر پلی پروپیلن Homo PP

هموپلیمر پلی پروپیلن گرید Z30S

پلی اتیلن سبک خطی LLDPE

پلی اتیلن سبک خطی گرید ۲۰۹