بایگانی برچسب: خرید مواد اولیه

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۳ بهمن

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 3 بهمن ، برای پایه [...]