بایگانی برچسب: قیمت ها

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۵ مهر

در فایل ضمیمه می توانید قیمت اعلامی در 25 مهر برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۱۴ شهریور

در فایل ضمیمه می توانید قیمت اعلامی در 14 الی 21 شهریور برای پایه [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۷ شهریور

در فایل ضمیمه می توانید قیمت اعلامی پایه مواد پتروشیمی را در هفته جاری [...]