آرشیو برچسب های: قیمت پلی پروپیلن

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۰۹ مرداد

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 09 مرداد، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۰۲ مرداد

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 02 مرداد، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۱ اسفند

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 01 اسفند ، برای پایه [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۵ مهر

در فایل ضمیمه می توانید قیمت اعلامی در 25 مهر برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۳۱ مرداد

در فایل ضمیمه می توانید قیمت اعلامی پایه مواد پتروشیمی را در هفته جاری [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۱۰ مرداد

در فایل ضمیمه می توانید قیمت اعلامی پایه مواد پتروشیمی را در هفته جاری [...]