بایگانی برچسب: پلاستیک

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۲۱ اسفند ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 21 اسفند، برای پایه [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 27 شهریور، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۳ مرداد

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 23 مرداد، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۱۲ تیر

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 12 تیر، برای پایه مواد [...]