هموپلیمر پلی پروپیلن گرید C30S

PP C30S هموپلیمر پرمصرف دیگری محصول پتروشیمی مارون می باشد که دارای خواص مذاب و مکانیکی خوبی است. این پلیمر برای فرایند اکستروژن و تولید فیلم و صفحات(sheet) پلی اتیلنی، ریسمان ها و طناب های پلی اتیلنی و بسته بندی بسیار مناسب می باشد.

همچنین برای تولید نی از این گرید استفاده می گردد.