پلی اتیلن سبک خطی گرید ۲۰۹

LL209 از گریدهای پلی اتیلن سبک خطی با دانسیته 0.920gr/cm3 و شاخص جریان مذاب 0.90gr/10min می باشد. از این ماده در تولید انواع فیلم آستری، فیلم های تحت بار کم، کیسه های تحت بار بالا، فیلم های کششی، فیلم های کشاورزی، بسته بندی مواد غذایی و … استفاده می شود.