پلی اتیلن سبک گرید ۰۲۰

نام کامل پلی اتیلن سبک گرید 020 بصورت  LF0200  و محصول پتروشیمی امام  می باشد، در گذشته نام این گرید HF020 بوده و بنابراین به اسم 020 شناخته می شود.

این نوع پلی اتیلن با داشتن وزن مولکولی پایین، انعطاف پذیری، و مقدار شاخص جریان مذاب 2gr/10min :(MFI) مناسب اکستروژن می باشد که برای تولید انواع فیلم استفاده می شود.

موارد استفاده آن در کیسه های پلاستیکی، بسته بندی، عایق کابل های قدرت و … است.