پلی اتیلن سبک گرید ۲۴۲۰H

نام کامل پلی اتیلن 2420H بصورت Lupolen 2420H می باشد و محصول پتروشیمی امیرکبیر بوده و با داشتن وزن مولکولی پایین، و مقدار شاخص جریان مذاب 1.9 gr/10min :(MFI) مناسب فرایند دمشی (Blow molding) است که برای تولید فیلم شرینک (shrink) ، فیلم دمشی (کیسه های پلاستیکی) و… استفاده می شود.

همچنین LDPE 2420H بسیار فرایند پذیر می باشد، شفاف بوده و بخوبی دوخت حرارتی (Heat seal) می شود.