پلی اتیلن سنگین گرید EX5

HDPE EX5 مناسب فرایند دمشی (blow moulding) در پتروشیمی های امیرکبیر، جم، باختر(کرمانشاه) ، مارون و شازند(اراک) تولید می شود و پرمخاطب ترین آن ها EX5 پتروشیمی امیرکبیر (GM 9450 F) است.

در این جدول مشخصات EX5 امیرکبیر بررسی شده. EX5 قابلیت تماس با مواد خوراکی و آرایشی بهداشتی دارد.(Food grade)

EX5 برای تولید انواع کیسه ها مناسب می باشد، در تولید ورق (sheet) نیز مناسب است.