پلی استایرن معمولی گرید ۱۵۴۰

GPPS 1540 شفاف بوده و هم برای فرایند تزریق (injection) و هم اکسترود (extrusion) طراحی شده است. و محصول پتروشیمی تبریز می باشد، از جمله موارد مصرف آن می توان به تجهیزات اداری، جاقلمی، کشو های داخل یخچال و فریزر، فنجان های شفاف و … اشاره کرد.