بایگانی ماه: شهریور ۱۴۰۰

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۸ شهریور

در فایل ضمیمه می توانید قیمت اعلامی در 28 شهریور الی 4 مهر برای [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۱ شهریور

در فایل ضمیمه می توانید قیمت اعلامی در 21 الی 28 شهریور برای پایه [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۱۴ شهریور

در فایل ضمیمه می توانید قیمت اعلامی در 14 الی 21 شهریور برای پایه [...]