بایگانی ماه: آبان ۱۴۰۱

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۰۸ آبان ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 08 آبان، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۰۱ آبان ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 01 آبان، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۴ مهر ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 24 مهر، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۱۷ مهر ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 17 مهر، برای پایه مواد [...]