بایگانی ماه: آبان ۱۴۰۰

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۹ آبان

در فایل ضمیمه می توانید قیمت اعلامی در 9 آبان برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۵ مهر

در فایل ضمیمه می توانید قیمت اعلامی در 25 مهر برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۱۸ مهر

در فایل ضمیمه می توانید قیمت اعلامی در 18 الی 25 مهر برای پایه [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۱۱ مهر

در فایل ضمیمه می توانید قیمت اعلامی در 11 مهر الی 18 مهر برای [...]