بایگانی ماه: خرداد ۱۴۰۲

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۰۷ خرداد ۱۴۰۲

در فایل ضمیمه می توانید قیمت پایه هفتگی اعلامی در 07 خرداد، برای مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 31 اردیبهشت، برای پایه مواد [...]