بایگانی ماه: شهریور ۱۴۰۱

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 27 شهریور، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۰ شهریور

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 20 شهریور، برای پایه مواد [...]