بایگانی ماه: بهمن ۱۴۰۱

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۰۹ بهمن ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 09 بهمن، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۰۲ بهمن ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 02 بهمن، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۱۸ دی ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 18 دی، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۱۱ دی ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 11 دی، برای پایه مواد [...]