بایگانی ماه: اسفند ۱۴۰۰

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۱ اسفند

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 01 اسفند ، برای پایه [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۴ بهمن

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 24 بهمن ، برای پایه [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۱۷ بهمن

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 17 بهمن ، برای پایه [...]