آرشیو ماهانه: شهریور ۱۴۰۲

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۰۵ شهریور ۱۴۰۲

در فایل ضمیمه می توانید قیمت پایه هفتگی اعلامی در 05 شهریور، برای مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۲۹ مرداد ۱۴۰۲

در فایل ضمیمه می توانید قیمت پایه هفتگی اعلامی در 29 مرداد، برای مواد [...]

چهره ی پشت پرده پلی آمید

ورود پلی آمید، این پلیمر را چه کسی و چگونه به دنیای ما معرفی کرد؟ [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

در فایل ضمیمه می توانید قیمت پایه هفتگی اعلامی در 22 مرداد، برای مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۱۵ مرداد ۱۴۰۲

در فایل ضمیمه می توانید قیمت پایه هفتگی اعلامی در 15مرداد، برای مواد پتروشیمی [...]