بایگانی ماه: تیر ۱۴۰۱

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۰۵ تیر

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 05 تیر، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۲ خرداد

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 22 خرداد، برای پایه مواد [...]