بایگانی ماه: آذر ۱۴۰۱

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۰۶ آذر ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 06 آذر، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۲ آبان ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 22 آبان، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۱۵ آبان ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 15 آبان، برای پایه مواد [...]