آرشیو ماهانه: دی ۱۴۰۰

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۵ دی

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 5 دی ، برای [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۸ آذر

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 28 آذر، برای پایه [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۱ آذر

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 21 آذر، برای پایه [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۱۴ آذر

در فایل ضمیمه می توانید قیمت اعلامی در 14 آذر، برای پایه مواد [...]