آرشیو ماهانه: دی ۱۴۰۱

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۰۴ دی ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 04 دی، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۷ آذر ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 27 آذر، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۰ آذر ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 20 آذر، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۱۳ آذر ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 13 آذر، برای پایه مواد [...]