بایگانی ماه: اسفند ۱۴۰۱

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۷ اسفند ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 7 اسفند، برای پایه [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 30 بهمن، برای پایه [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 16بهمن، برای پایه مواد [...]