بایگانی برچسب: part baspar azma

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 16بهمن، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۰۹ بهمن ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 09 بهمن، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۰۲ بهمن ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 02 بهمن، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۱۸ دی ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 18 دی، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۱۱ دی ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 11 دی، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۰۴ دی ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 04 دی، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۷ آذر ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 27 آذر، برای پایه مواد [...]