بایگانی دسته‌ی: اخبار

در اخبار سایت پارت بسپار آزما اطلاعات روز مربوط به مواد اولیه پلیمری و لیست قیمت ها در اختیار شما عزیزان قرار میگیرد.

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۲۶ شهریور ۱۴۰۲

در فایل ضمیمه می توانید قیمت پایه هفتگی اعلامی در 26 شهریور، برای مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۱۹ شهریور ۱۴۰۲

در فایل ضمیمه می توانید قیمت پایه هفتگی اعلامی در 19 شهریور، برای مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۱۲ شهریور ۱۴۰۲

در فایل ضمیمه می توانید قیمت پایه هفتگی اعلامی در 12 شهریور، برای مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۰۵ شهریور ۱۴۰۲

در فایل ضمیمه می توانید قیمت پایه هفتگی اعلامی در 05 شهریور، برای مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۲۹ مرداد ۱۴۰۲

در فایل ضمیمه می توانید قیمت پایه هفتگی اعلامی در 29 مرداد، برای مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

در فایل ضمیمه می توانید قیمت پایه هفتگی اعلامی در 22 مرداد، برای مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۱۵ مرداد ۱۴۰۲

در فایل ضمیمه می توانید قیمت پایه هفتگی اعلامی در 15مرداد، برای مواد پتروشیمی [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۰۸ مرداد ۱۴۰۲

در فایل ضمیمه می توانید قیمت پایه هفتگی اعلامی در 08 مرداد، برای مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۰۱ مرداد ۱۴۰۲

در فایل ضمیمه می توانید قیمت پایه هفتگی اعلامی در 01 مرداد، برای مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۲۵ تیر ۱۴۰۲

در فایل ضمیمه می توانید قیمت پایه هفتگی اعلامی در 25 تیر، برای مواد [...]