بایگانی ماه: مرداد ۱۴۰۲

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۰۸ مرداد ۱۴۰۲

در فایل ضمیمه می توانید قیمت پایه هفتگی اعلامی در 08 مرداد، برای مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۰۱ مرداد ۱۴۰۲

در فایل ضمیمه می توانید قیمت پایه هفتگی اعلامی در 01 مرداد، برای مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۲۵ تیر ۱۴۰۲

در فایل ضمیمه می توانید قیمت پایه هفتگی اعلامی در 25 تیر، برای مواد [...]

۳ راه کاهش قیمت خرید مواد اولیه پلیمری

حتما به عنوان یک صنعتگر این مطلب را شنیده اید که یکی از عوامل تاثیر [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۱۸ تیر ۱۴۰۲

در فایل ضمیمه می توانید قیمت پایه هفتگی اعلامی در 18 تیر، برای مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۱۱ تیر ۱۴۰۲

در فایل ضمیمه می توانید قیمت پایه هفتگی اعلامی در 11 تیر، برای مواد [...]