بایگانی ماه: مرداد ۱۴۰۱

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۰۹ مرداد

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 09 مرداد، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۰۲ مرداد

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 02 مرداد، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۶ تیر

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 26 تیر، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۱۲ تیر

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 12 تیر، برای پایه مواد [...]