بایگانی ماه: آذر ۱۴۰۰

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۷ آذر

در فایل ضمیمه می توانید قیمت اعلامی در 7 آذر، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۳۰ آبان

در فایل ضمیمه می توانید قیمت اعلامی در 30 آبان الی 7 آذر، برای [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۱۶ آبان

در فایل ضمیمه می توانید قیمت اعلامی در 16 الی 23 آبان، برای پایه [...]