بایگانی برچسب: ABS

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۱۴ آذر

در فایل ضمیمه می توانید قیمت اعلامی در 14 آذر، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۱۱ مهر

در فایل ضمیمه می توانید قیمت اعلامی در 11 مهر الی 18 مهر برای [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۱ شهریور

در فایل ضمیمه می توانید قیمت اعلامی در 21 الی 28 شهریور برای پایه [...]