بایگانی برچسب: پلی اتیلن

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 27 شهریور، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۱۴ فروردین

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 14 فروردین ، برای پایه [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۱۱ مهر

در فایل ضمیمه می توانید قیمت اعلامی در 11 مهر الی 18 مهر برای [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۱ شهریور

در فایل ضمیمه می توانید قیمت اعلامی در 21 الی 28 شهریور برای پایه [...]