بایگانی برچسب: پلی کربنات

۳ راه کاهش قیمت خرید مواد اولیه پلیمری

حتما به عنوان یک صنعتگر این مطلب را شنیده اید که یکی از عوامل تاثیر [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 10 اردیبهشت، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۰۹ بهمن ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 09 بهمن، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۷ آذر ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 27 آذر، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۰۸ آبان ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 08 آبان، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۴ مهر ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 24 مهر، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۰۹ مرداد

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 09 مرداد، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۶ تیر

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 26 تیر، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۰۵ تیر

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 05 تیر، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۱ فروردین

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 21 فروردین ، برای پایه [...]