بایگانی برچسب: PBT

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۱ آذر

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در ۲۱ آذر، برای پایه مواد پتروشیمی را مشاهده نمایید: